Học viên REACH

Tuyển sinh

Thiết kế Đồ họa 2D
 • Thời gian đào tạo: 15 tuần
 • Lịch học: 8h30 – 11h30 và 13h30-17h00, tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, học trong 6 tháng
 • Địa điểm học: REACH Hà Nội, REACH Đà Nẵng
Chi tiết

Thiết kế Đồ họa 2D

Nghiệp vụ Nhà hàng pha chế
 • Thời gian đào tạo: 15 tuần, học cả ngày
 • Lịch học: Tuần học từ thứ 2 đến thứ 6 ( riêng thứ 6 đi thực tập ở doanh nghiệp)
 • Địa điểm học: Hà nội
Chi tiết

Nghiệp vụ Nhà hàng pha chế

Bán hàng và Marketing
 • Thời gian đào tạo: 3 tháng
 • Lịch học:
 • Địa điểm học: Hà nội
Chi tiết

Bán hàng và Marketing

Lớp lập trình Web
 • Thời gian đào tạo: 6 tháng
 • Lịch học: 8h30 - 11h30 và 13h30 - 17h00, tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.
 • Địa điểm học: Hà nội
Chi tiết

Lớp lập trình Web

Lớp chế biến món ăn
 • Thời gian đào tạo: 3 tháng
 • Lịch học:
 • Địa điểm học: Hà Nội
Chi tiết

Lớp chế biến món ăn

Nghiệp vụ Khách sạn 5 sao
 • Thời gian đào tạo: 24 Tuần
 • Lịch học:
 • Địa điểm học: Hà Nội
Chi tiết

Nghiệp vụ Khách sạn 5 sao

Lớp làm tóc và Vẽ móng
 • Thời gian đào tạo: 3.5 tháng
 • Lịch học:
 • Địa điểm học: Hà Nội
Chi tiết

Lớp làm tóc và Vẽ móng

Nghiệp vụ buồng phòng
 • Thời gian đào tạo: 3 tháng
 • Lịch học:
 • Địa điểm học: REACH Huế, REACH Đà Nẵng
Chi tiết

Nghiệp vụ buồng phòng

Lớp thiết kế đồ họa 3D
 • Thời gian đào tạo: 6 tháng
 • Lịch học:
 • Địa điểm học: Hà Nội
Chi tiết

Lớp thiết kế đồ họa 3D

Spa và Vẽ móng
 • Thời gian đào tạo: 3,5 tháng
 • Lịch học: 8h30 – 11h30 và 13h30-17h00, tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, học trong 3,5 tháng
 • Địa điểm học: REACH Huế
Chi tiết

Spa và Vẽ móng