Các nhà tài trợ REACH

REACH là có thể đạt được những kết quả đào tạo nghề và việc làm là bởi vì chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rộng khắp của các nhà tài trợ, các đối tác chương trình và mạng lưới những doanh nghiệp hỗ trợ.
  

Các nhà tài trợ

REACH nhận được hỗ trợ tài chính và hiện vật của các nhà tài trợ quốc tế và Việt Nam.

Các nhà tài trợ nước ngoài

Các nhà tài trợ quốc tế hiện nay của chúng tôi bao gồm Accenture, Công ty sổ xố Postcode của Hà Lan, Công ty Blythedol của Nhật Bản, Plan Nhật Bản, Plan Hà Lan và SNV - Tổ chức Phát triển Hà Lan.

Các nhà tài trợ Việt Nam

Sự bền vững trong tương lai của REACH dựa chủ yếu vào hỗ trợ tài chính và hiện vật mạnh mẽ từ các công ty Việt Nam, các tổ chức, cá nhân. Chúng tôi rất may mắn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ một số công ty Việt Nam, bao gồm Vicoland, Công ty VietNet, Motorola Việt Nam, Prudential Việt Nam, KPMG Việt Nam và Ngân hàng ABN Amro Việt Nam, 

Đối tác chương trình

Các đối tác chương trình làm việc với chúng tôi để cung cấp những chương trình đào tạo nghề của REACH tại các trung tâm cố định và trung tâm vệ tinh. Họ cũng giúp chúng tôi tuyển sinh học viên.

Mạng lưới doanh nghiệp hỗ trợ

Từ năm 2004, REACH đã phát triển một mạng lưới doanh nghiệp hỗ trợ rộng lớn, những người tuyển dụng học viên REACH, cung cấp các cơ hội thực tập và đào tạo, cung cấp giáo viên mời giảng cho chúng tôi và giúp đảm bảo chương trình giảng dạy của chúng tôi hiện nay phù hợp với thực tiễn kinh doanh hiện tại. 
Một số doanh nghiệp hỗ trợ tuyển dụng nhân viên của REACH kể từ khóa đầu tiên năm 2004 bao gồm các công ty như Big C, Lavie, Blue Exchange, Frico, Best Carings, Pico Plaza, Esoftflows, Intercontinental, Sofitel Plaza, Cà phê Tây Nguyên, Furama, Life resort, Peace-soft, Doji, Baezeni Việt Nam.