Tuyển dụng 01 Giám đốc khối Doanh nghiệp xã hội

Hiện tại REACH có 4 DNXH: EM Hair salon, KOI Bento, Công ty Revina, và nhà hàng TRE. 
REACH muốn tìm kiếm 01 giám đốc khối DNXH, yêu cầu cụ thể: 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Nhiệm vụ chung: 

  Đóng vai trò tổ chức trong việc xây dựng và mở rộng các doanh nghiệp xa hội dưới hệ sinh thái doanh nghiệp xa hội của REACH
  Giám sát và báo cáo hàng tháng mọi khía cạnh của các Doanh nghiệp xã hội của REACH đến Ban Giám đốc
  Tìm hiểu, lên kế hoạch và đề xuất thành lập các doanh nghiệp xã hội mới nếu đem lại lợi nhuận và cơ hội cho các bạn thanh niên đang học nghề tại REACH
  Kiểm tra và chỉnh sửa cấu trúc và hệ thống tổ chức để hỗ trợ tốt hơn hoạt động của các doanh nghiệp hiện tại và doanh nghiệp mới (phù hợp với pháp luật)
  Đảm bảo gắn kết được mục tiêu kinh doanh với sứ mệnh và mục tiêu của REACH
  Hỗ trợ các quản lý của các doanh nghiệp xã hội để đảm bảo đầu ra thương mại, đồng thời xây dựng bộ máy cán bộ, nhân viên hoặc thực tập sinh
  Đóng vai trò tích cực trong việc lập kế hoạch kinh doanh và tài chính cho từng doanh nghiệp xã hội và đảm bảo phù hợp với Kế hoạch chiến lược REACH của SE
  Nhận diện và mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp và các tổ chức để xây dựng năng lực Doanh nghiệp xã hội
  Phối hợp với các bộ phận, cán bộ các cấp của REACH trong các hoạt động phục vụ cho sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội
  Làm việc với bộ phận Truyền thông của Trung tâm để đam bảo việc chạy marketing và quảng cáo cho các doanh nghiệp của REACH thông qua các kênh thông tin (bao gồm website và mạng xã hội)
  Đảm bảo các hoạt động được thực hiện tuân thủ khung chính sách của REACH
  Nộp báo cáo tháng cho Ban giám đốc Trung tâm REACH về các hạng mục liên quan đến khối doanh nghiệp của REACH
  Duy trì tốt mối quan hệ và hợp tác trong tổ chức
2. Điều phối giữa cafc chương trình của REACH và các Doanh nghiệp xã hội

  Đảm bảo các Doanh nghiệp xã hội hoạt động dưới mục tiêu và sứ mệnh xã hội của REACH
  Tham gia vào việc lập kế hoạch cho việc liên kết giữa các chương trình đào tạo trong các Doanh nghiệp xã hội
  Quản lý thời lượng của các nhiệm vụ và gợi ý hành động cần thực hiện để đảm bảo quá trình hoạt động và vận hành
  Các nhiệm vụ khác được giao bởi Ban Giám đốc
3. Bảm bảo chất lượng

  Làm việc với các chương trình đào tạo của REACH để kết hợp các hoạt động kinh doanh vào các chương trình đào tạo, bao gồm các hoạt động đào tạo thực tế, thực tập và luân chuyển vị trí làm việc của các cán bộ đaò tạo


YÊU CẦU ỨNG VIÊN
  Sáng tạo và tinh thần kinh doanh nổi trội
  Có kinh nghiệm trong việc thành lập và điều hành việc kinh doanh riêng
  Có kinh nghiệm quản lý tài chính
  Có kỹ năng giao tiếp và quan hệ hiệu quả
  Trung thực và đứng đắn
  Toàn tâm toàn ý với sứ mệnh của REACH
  Có thái độ tích cực, năng động và vui vẻ!
  Sẵn sàng làm thêm giờ và đảm nhận những nhiệm vụ mới.
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

CV vui lòng gửi địa chỉ: tuyendung@reach.org.vn
SDT: 024 7302 1338
Địa chỉ làm việc:Trung tâm REACH, tầng 2, nhà A, khu VL1, Trung tâm thương mại dịch vụ Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.