Giúp đỡ REACH bằng cách nào

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn để đảm bảo chắc chắn rằng những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam sẽ được đào tạo và hỗ trợ cần thiết để phát huy hết tiềm năng của mình.

Có rất nhiều cách để có thể cùng tham gia với REACH dù bạn là cá nhân, tổ chức hay công ty. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn cho những học viên của chúng tôi.

Cái chúng tôi cần:

Các khoản tài trợ nhỏ để hỗ trợ học viên của chúng tôi

Những khoản tài trợ lớn hơn để hỗ trợ công việc của chúng tôi

Những cơ hội cho sự cải tiến

Các nhà đầu tư sẵn sàng hợp tác với chúng tôi để giúp đỡ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam

Hỗ trợ của doanh nghiệp và đoàn thể
Nếu bạn là một doanh nghiệp, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để xây dựng chương trình trách nhiệm xã hội trong quan hệ đối tác với chúng tôi và phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi hoan nghênh:

hỗ trợ tài chính, trang thiết bị và dịch vụ.
các kỹ năng và thời gian của nhân viên.

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội hỗ trợ và đầu tư vào một tổ chức phi chính phủ địa phương của Việt Nam đã được kiểm chứng về những thành tựu và kết quả trong lĩnh vực đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm, vui lòng liên hệ với Giám đốc Điều hành của chúng tôi, chị Phạm Thị Thanh Tâm.