Hỗ trợ REACH bằng cách nào

Hỗ trợ REACH 

Chúng tôi luôn luôn cần những sự tài trợ để hỗ trợ học viên và công việc của chúng tôi.

Học bổng cho học viên REACH:

Một học bổng cho học viên REACH trị giá 80 đô la, để cung cấp hỗ trợ tài chính cho một học viên trong chương trình đào tạo nghề kéo dài 12 tuần tại REACH.

Học viên của chúng tôi là những người nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình học bổng của chúng tôi là để các em mua sách, tài liệu học tập, dụng cụ, đồng phục và quần áo mặc đi làm. Chúng tôi hỗ trợ những học viên khó khăn nhất một trợ cấp chỗ ở và một khoản trợ cấp đi lại khiêm tốn và sinh hoạt hàng ngày. Tài trợ cho học viên:

Tài trợ một học viên:
Tốn khoảng 400 đô la để đào tạo một học viên hơn 3 tháng và hỗ trợ thêm 6 tháng.

Tài trợ một lớp học:
Với 10.000 đô la (400 đo la  x 25) bạn có thể tài trợ một khóa học - Nghiệp vụ Bàn Bar, Bán hàng - Marketing, Thiết kế Web - Đồ họa, Nghiệp vụ Buồng phòng, Vẽ móng nghệ thuật.

Tài trợ một khóa học:
Với 40.000 đô la, bạn có thể tài trợ một khóa học gồm 100 học viên

Quỹ Cải tiến REACH:
Hỗ trợ Quỹ Cải tiến REACH - một quỹ cho phép chúng tôi để cải thiện chất lượng chương trình và phát triển những cách thức mới để có thể đào tạo và hỗ trợ việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Hiện vật:
Chúng tôi cũng cần những hiện vật - thiết bị sử dụng cho các văn phòng, lớp học và học viên của chúng tôi. Nếu bạn đang tân trang lại văn phòng và muốn thay đổi đồ nội thất, máy tính hãy nghĩ đến chúng tôi.

Những sự đầu tư lớn:
Chúng tôi đánh giá cao quan hệ đối tác lâu dài với các đối tác, những người muốn giải quyết vấn đề đói nghèo ở Việt Nam chẳng hạn như quan hệ đối tác chúng tôi có với Accenture, thông qua Plan Việt Nam trong hơn 3 năm qua.

Nếu bạn muốn tài trợ để hỗ trợ công việc của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với Giám đốc điều hành của chúng tôi, chị Phạm Thị Thanh Tâm.