Đối tượng học viên

Các khóa học tại REACH được thiết kế riêng cho thanh niên đường phố và thanh niên nhập cư, thanh niên bỏ học, học sinh tốt nghiệp cấp hai chưa kiếm được việc làm và học viên của các trung tâm giáo dưỡng. Học viên của chúng tôi đến từ 15% số dân nghèo nhất và/hoặc đến từ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế đáng kể trong những năm gần đây, vẫn còn rất nhiều gia đình không có khả năng tham gia vào tiến trình này. Chúng tôi tập trung hướng tới những thanh niên trẻ sống trong các gia đình này. Họ bao gồm

  • Thanh niên là con em gia đình nghèo,
  • Thanh niên sống chung với HIV, 
  • Thanh niên khuyết tật, 
  • Thanh niên có nguy cơ tổn thương do bố mẹ ly dị, 
  • Trẻ em đường phố
  • Thanh niên là nạn nhân của nạn buôn bán phụ nữ
  • Thanh niên di cư từ nông thôn vào các thành phố và thiếu kĩ năng
  • Thanh niên từng nghiện ma túy.

Việt Nam là đất nước của những cơ hội. Đây là lý do vì sao chúng tôi hướng sự tập trung tới nhóm thanh niên có nguy cơ đánh mất cơ hội vì họ phải đối mặt với những thách thức mà phần lớn những người khác  không phải đối mặt.

Chúng tôi tìm kiếm học viên qua các kì tuyển sinh. Từ nhiều tháng trước khi một khóa học mới bắt đầu, nhân viên của chúng tôi thực hiện chương trình tuyến sinh thông qua các tổ chức tại địa phương như Đoàn Thanh niên, lãnh đạo thôn/phường ở những khu vực mà học viên của chúng tôi thường sinh sống, tại các khu chợ và bến xe buýt. Chúng tôi làm việc nhiều cùng các tổ chức NGO khác, những người cũng hỗ trợ nhóm đối tượng mục tiêu của chúng tôi. Học viên của chúng tôi trò chuyện với bạn bè và hàng xóm về khóa học- kênh thông tin truyền miệng này luôn là một lựa chọn tốt. Các cựu học viên của chúng tôi cũng tham gia công tác tuyển sinh. Chúng tôi luôn cùng nhau nỗ lực để đảm bảo nhiều thanh niên biết đến chương trình và đăng kí học.