Phản hồi của học viên

"Tôi rất vinh dự được tham gia trung tâm đào tạo nghề của các bạn. Tôi rất vui vì đã có cơ hội giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Theo tôi, REACH đã rất hiệu quả trong việc tạo ra cho họ một tương lai tốt hơn. Tôi nghĩ nhiều người Việt Nam chắc chắn đánh giá cao công việc của REACH."

Đỗ Thị Minh Trang 11/2011