Job opportunities

Tư vấn chỉnh sửa và viết giáo trình Lớp Lập trình Web

06/08/2019

Tư vấn chỉnh sửa và viết giáo trình Lớp Lập trình Web

Tuyển dụng Giáo viên lớp Bán hàng Marketing

18/07/2019

REACH Hà Nội cần tuyển 1 giáo viên lớp Bán hàng Marketing

Tuyển dụng 01 quản lý trung tâm REACH ở Đà Nẵng

15/07/2019

REACH cần tuyển 01 quản lý trung tâm REACH ở Đà Nẵng.

Tuyển dụng 01 Giám đốc khối Doanh nghiệp xã hội

04/06/2019

Hiện tại REACH có 4 DNXH: EM Hair salon, KOI Bento, Công ty Revina, và nhà hàng TRE. REACH muốn tìm kiếm 01 giám đốc khối DNXH, yêu cầu cụ thể:

Tuyển dụng 01 Giáo viên lớp Video

04/06/2019

REACH cần tuyển 01 giáo viên lớp Video

Tuyển dụng 01 Cán bộ tuyển sinh tại REACH

02/06/2019

REACH cần tuyển 01 cán bộ tuyển sinh.