Search Results

Tiêu đề tìm kiếm: Cựu học viên


Cựu học viên REACH, trở về để cho đi

Ngay trước dịp Tết Canh Tý, các cựu sinh viên REACH đã cùng ra quân làm sạch đường phố và chuẩn bị thực phẩm cho những gia đình khó khăn ở Hải Dương. Hoạt động này nhằm hương tới tinh thần và hình ảnh như một tổ chức “vì cộng đồng” ở REACH.


Tổng hợp Danh sách các group Cựu học viên REACH

Đây là danh sách những group của Cựu học viên REACH.


Tổng hợp Danh sách các group Cựu học viên REACH

Đây là danh sách những group của Cựu học viên REACH.


REACH hỗ trợ cựu học viên lớp Làm Tóc lập nghiệp

Tháng 6/2019, 2 cựu học viên Như và Mai lớp Làm tóc và Vẽ móng của Trung tâm REACH Hà Nội đã đủ điều kiện để được xét duyệt hỗ trợ lập nghiệp trong dự án của tổ chức Plan tài trợ - Dự án “50 Female Students Empowered With Job Skill Training In Class And Real Field”.


App REACH Alumni - Kết nối cựu học viên REACH

App Alumni REACH là ứng dụng đặc biệt dành để kết nối cộng đồng cựu học viên REACH của tất cả các vùng miền.


Cuộc thi thiết kế tờ rơi và standee cho CLB Cựu học viên REACH

Để phục vụ cho mục đích truyền thông và thúc đẩy hình ảnh của Cựu học viên REACH, nhóm quản lý CLB Cựu học viên chính thức phát động cuộc thi “THIẾT KẾ TỜ RƠI VÀ STANDEE CHO CLB ALUMNI”