Phản hồi của tình nguyện viên  • Rất nhiều điều thú vị

    Tôi là Tae Hwan Hàn Quốc I was pleased to be involved and volunteer with the REACH program. Rất nhiều điều thú vị!" Tae Hwan Ji 11/2011
  • Tôi đã có mooth thời gian tuyệt vời tại trung tâm

    Phan Thanh Đức Việt Nam Tôi đã có mooth thời gian tuyệt vời tại trung tâm đào tạo nghề của REACH. Đó là lần đầu tiên tôi làm tình nguyện viên và tôi muốn cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội để làm điều đó. REACH là một chương trình tuyệt vời vì đã đem lại cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn cơ hội được đào tạo. Tôi hy vọng chúng ta lại sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau một lần nữa. 11/2011
  • Rất vinh dự được tham gia trung tâm

    Đỗ Thị Minh Trang Việt Nam Tôi rất vinh dự được tham gia trung tâm đào tạo nghề của các bạn. Tôi rất vui vì đã có cơ hội giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Theo tôi, REACH đã rất hiệu quả trong việc tạo ra cho họ một tương lai tốt hơn. Tôi nghĩ nhiều người Việt Nam chắc chắn đánh giá cao công việc của REACH. 11/2011