TRE Restaurant

Ngày 12 /7 / 2018, tại Tp Huế, Nhà hàng Tre (Tre Restaurant) chính thức đi vào hoạt động. Đây là một trong những mô hình Doanh nghiệp xã hội của Trung tâm REACH, được hỗ trợ bởi tổ chức Plan International Việt Nam, quỹ TUI Care Foundation và Quỹ NEXT.


Doanh nghiệp xã hội – Nhà hàng Tre là sáng kiến của dự án "Tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Thừa Thiên Huế" được ra đời nhằm hỗ trợ chiến lược phát triển bền vững của REACH, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm dành cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.

Dự án “Một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Thừa Thiên Huế” hướng đến trẻ em và nam nữ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên-Huế được sống trong môi trường an toàn và hòa nhập, được tiếp cận việc làm bền vững thông qua việc hỗ trợ các mô hình sinh kế bền vững cho thanh niên và phụ nữ trẻ có hoàn cảnh khó khăn (từ 18 đến 30) và gia đình của họ và việc tiếp cận đến giáo dục và được bảo vệ an toàn cho trẻ em lao động độ tuổi từ 5 đến 18 tại thành phố Huế.

Bên cạnh đó, dự án cũng hỗ trợ nâng cao năng lực cho ba tổ chức phi chính phủ trong nước (Codes, CYCAD và REACH) cùng với chính quyền địa phương và các đơn vị doanh nghiệp trong các hoạt động bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền kinh tế cho nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Dự án sẽ áp dụng phương pháp tiếp cận mới là hướng tới các em trẻ dễ bị tổn thương và gia đình tại địa bàn sinh sống và tại nơi làm việc. Đối với các địa bàn sinh sống, dự án sẽ tập trung can thiệp tại 3 xã/phường: Phú Hậu, Phú Hiệp, Hương Sơ, với đa phần các gia đình tái định cư ở đây đang rất cần được hỗ trợ. Thông qua đó, dự án tiếp cận và hỗ trợ tổng thể được nhiều em hơn và tạo dựng một môi trường an toàn hơn cho trẻ.

Đồng thời, thông qua hợp tác với trung tâm REACH để triển khai khóa đào tạo nghề và tạo việc làm, dự án sẽ tập trung vào các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn toàn thành phố. Cùng với sự hợp tác của Trung tâm CYCAD, dự án sẽ có các can thiệp mở rộng trên 5 phường An Cựu, Phú Bình, Phước Vinh, Kim Long và Long Bồn tại Huế.