Ngày hội đồ cũ tại REACH Hà Nội

24 Jan, 2014

Ngày hội đồ cũ tại REACH Hà Nội

"Ngày hội Đồ cũ" diễn ra ngắn gọn trong 2 tiếng. Tuy nhiên các học viên REACH đều ra về vui vẻ vì đã chọn được cho mình món đồ ưng ý mà hoàn toàn miễn phí.