80% nhà học viên REACH bị ngập lụt

13 Oct, 2020

80% nhà học viên REACH bị ngập lụt

Lịch sử lặp lại sau 20 năm, cơn bão khủng khiếp đã tràn về miền Trung Việt Nam, làm cho 80% nhà học viên REACH bị ngập và gần 150 học viên ở REACH Huế, REACH Hội An