Mô hình Đào tạo và Giới thiệu việc làm

Mô hình của chúng tôi bao gồm: một khóa đào tạo nghề ngắn hạn với các kĩ năng chuyên môn, đào tạo kĩ năng sống và Tiếng Anh; sau khóa học, chúng tôi sẽ giới thiệu việc làm và có những hỗ trợ theo sau dành cho học viên. Những giáo viên hướng dẫn am hiểu về ngành nghề đào tạo và tâm huyết cung cấp không chỉ các lý thuyết cần thiết mà cả những hiểu biết thực tế cho những công việc không đòi hỏi trình độ trong các ngành đang phát triển. Sau một khóa học kéo dài 3 tháng, học viên được thực hành các kĩ năng trong điều kiện làm việc thực tế trước khi được giới thiệu việc làm, các em cũng được huấn luyện kĩ năng xin việc. Khóa học về kĩ năng mềm trong chương trình của chúng tôi quan trọng không kém kĩ năng chuyên môn bao gồm kĩ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, tâm thế sẵn sàng làm việc, quản lý thời gian và tài chính, kĩ năng giao tiếp cá nhân và những thái độ cần thiết nhằm giúp các em rèn luyện những khả năng và chuẩn mực đạo đức mà các nhà tuyển dụng đề cao.

Chương trình đào tạo tại REACH:

 
Mô hình đào tạo của REACH

Mô hình đào tạo của REACH

 

Chương trình đào tạo tại REACH:

  • Tổ chức khảo sát thị trường để xác định những công việc các nhà tuyển dụng đang tuyển và chúng tôi có thể đào tạo học viên trong một khóa học ngắn hạn.
  • Xây dựng những khóa học dựa trên nhu cầu của thị trường và năng lực của học viên.
  • Tuyển dụng những người đủ trình độ để giảng dạy các học viên.
  • Tổ chức những sự kiện quảng bá để chiêu sinh, lựa chọn hồ sơ và mời học viên theo học.
  • Khởi đầu một khóa học, chúng tôi tổ chức những lớp học phục vụ cho các ngành nghề hoặc các lĩnh vực khác nhau với giáo trình cập nhật kết hợp cả lý thuyết và thực hành cần thiết.
  • Tất cả học viên đều được đào tạo Tiếng Anh, kỹ năng hành xử và giao tiếp ở nơi làm việc.
  • Theo dõi việc làm của học viên đã tốt nghiệp tại nơi làm việc trong 6 tháng sau khi kết thúc khóa học để hỗ trợ các em trong công việc.
  • Nhận phản hồi từ các nhà tuyển dụng học viên của REACH.
  • Cải thiện giáo trình cho các khóa học tiếp theo.