Mr Đoàn Tuấn Dũng- Northern Regional Manager spreads the fire of excitement to new students.

29 Mar, 2013

REACH Hà Nội khai giảng khóa học mới

REACH tại Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho hơn 100 học viên có hoàn cảnh khó khăn. Sau lễ khai giảng, các học viên này sẽ tham dự khóa đào tạo kỹ